Bosanski manifest – Bosnian Manifesto (Work in Progress)

bosnia-herzegovina.jpeg

Bosanski manifest

Bosna i Hercegovina je nedjeljiva. Ona u svoj svojoj cjelosti pripada svakom državljaninu i narodu u istoj mjeri. Niko na nju nema pravo više nego neko drugi. 

Snaga Bosne i Hercegovine leži u raznovrsnosti njenih stanovnika, uključujući njihova vjerska, nacionalna, jezička i politička opredjeljenja. Raznolikost doprinosi kreativnosti i bogatstvu ideja, kulture i društvenih, ekonomskih i političkih procesa. Država Bosna i Hercegovina mora obezbijediti svakom građaninu pravo i zaštitu da ispoljava i prakticira svoju raznolikost. 

Svaki državljanin i stanovnik Bosne i Hercegovine je dužan da je štiti, brani i unapređuje kroz svoja politička, društvena, ekonomska, obrazovna, vjerska, pravna, kulturna, umjetnička, naučna, sportska i druga djelovanja. Dužnost svih građana Bosne i Hercegovine je da je ostave u boljem stanju nego u kojem su je našli. Posebna pažnja mora biti posvećena mladima, koji su jedina garancija kontinuiranog uspjeha države.

Bosna i Hercegovina je dužna da obezbijedi svakom svom državljaninu zdravstvene, obrazovne, pravne i socijalne usluge na ravnopravnoj osnovi. Bilo koja aktivnost koja vodi ka umanjenju digniteta bilo kojeg državljanina Bosne i Hercegovine, uključujući korupciju, nepravdu, nepotizam ili neosnovane privilegije ne smije biti dozvoljena. Diskriminacija na bilo kojoj osnovi u bilo kojim sferama života ne smije biti dozvoljena. 

Bosna i Hercegovina je dužna da obezbijedi pozitivne ekonomske uslove za porast standarda, pravo na rad i ravnopravno učešće u ekonomskim procesima svim svojim državljanima, shodno njihovim kvalifikacijama. 

Vjerske organizacije ne smiju imati pravo uticaja na političke procese u državi. 

Susjedski/komšijski odnosi građana su najvažniji odnosi za očuvanje bića Bosne i Hercegovine. Svaka osoba mora braniti i štititi pravo svojih susjeda na njihovu vjeru i bogomolje, kao i pravo da vjeruju u šta god oni žele. Jedino će tako svačije pravo biti zaštićeno. 

Bosna i Hercegovina ne smije biti pod uticajem bilo kojeg centra moći u svijetu. Prijateljstvo sa njima je poželjno. Ovisnost nije. 

Nacionalizam nikada nije uspio izgraditi pravednu i ekonomski uspješnu demokratsku državu. Nacionalističke pojave su posebno pogubne za miješana društva, gdje donesu samo mržnju, ekstremno ponašanje, gubitak života i destrukciju imovine. 

 

Bosnian Manifesto

Bosnia and Herzegovina is indivisible. It belongs to all its citizens and nationalities in the same measure. No person or group claims more rights to it than any other person or group in Bosnia and Herzegovina.

The strength of Bosnia and Herzegovina lies in the diversity of its citizens, including their religious, national, language, and political beliefs, affiliations, and preferences. Diversity enables and promotes creativity and richness of ideas, cultures, and social, economic, and political processes. Bosnia and Herzegovina must protect the right of all citizens to demonstrate and practice their distinctiveness and identity.

Every citizen of Bosnia and Herzegovina has a duty to defend, protect, and advance it through his or her political, social, economic, educational, religious, legal, cultural, artistic, scientific, sports, or other activities. It is the obligation of each citizen of Bosnia and Herzegovina to leave it in a better state than they found it in. Special attention must be paid to the youth of Bosnia and Herzegovina, the only possible guarantor of the continuing success of the country.

Bosnia and Herzegovina has a duty to provide each citizen with adequate and appropriate healthcare, educational, legal, and social services. Activities that lead to less than dignified living for any of its citizens, including corruption, injustice, nepotism, and unjustifiable privileges must be prevented. Discrimination on any basis of any citizen must not be allowed.

Bosnia and Herzegovina has a duty to create conditions for economic growth, increasing living standard of its citizens, fair access to job markets, and equitable participation in economic processes, based on one’s qualifications.

The separation of  Religion and the State must be enforced at all levels of political life.

Neighborly relations are at the core of the character of Bosnia and Herzegovina. Every individual must defend and protect the rights of his or her neighbors to practice any religion of their choice, including the right to not have one. This obligation extends to defending and protecting all houses of worship as well. This, in turn, will secure and protect the  rights of all citizens.

Bosnia and Herzegovina should never fall under political or economic influence of foreign centers of power. Collaboration and cooperation with such states and centers are desirable. Losing any aspect of sovereignty to them is not.

Forces of nationalism have never succeeded in building a just and economically successful democratic state. Such forces are especially detrimental to diverse societies, where they inevitably lead to hatred, extreme behavior, loss of life, and destruction of property.

2 thoughts on “Bosanski manifest – Bosnian Manifesto (Work in Progress)

  1. Adin Beg

    Napokon i neko pametan i pravedan da se pobrine o ljudima odnosno Bošnjanima bez
    obzira koje oni bili religije! Da li to bili Muslimani, Pravoslavci, Katolici ili Jevreji svi imaju isto pravo dok god žive u našoj dragoj BiH! Svaka čast za ovu manifestaciju zaista lijepo zvuči, ja se iskreno nadam da će napokon razum proraditi bar za budućnost naše djece!
    Sretno!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s